• صفحه اصلی
  • ارائه الگوی سطح بندی و استقرار متغیرهای مدل نوآوری تولید محصولات گروه صنایع غذایی جم و رز طلایی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1396122112149101252 بازدید : 2327 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی