• صفحه اصلی
  • کشف و تبیین پیشایندهای جو عاطفی سازمان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980129178749 بازدید : 1464 صفحه: 241 - 254

نوع مقاله: پژوهشی