• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - «ارائه مدل عملیاتی به منظور حمایت از تولیدات داخلی در ایران با الگوبرداری از اقدامات موفق این حوزه در جهان»
    سید علیرضا  میر محمد صادقی ایمان  صادق زاده
    امر الگوبرداری(بنچ مارک) و استفاده از تجربیات موفق دیگر در تدوین برنامه‎های کاربردی و عملیاتی با هدف کاهش هزینه‎های سعی و خطا امروزه در دنیا بسیار مورد توجه واقع شده تا آنجا که علم پویش محیطی و الگو برداری حاصل از آن به یکی از ابزارهای کلیدی تحقیق در دنیا تبدیل شده است چکیده کامل
    امر الگوبرداری(بنچ مارک) و استفاده از تجربیات موفق دیگر در تدوین برنامه‎های کاربردی و عملیاتی با هدف کاهش هزینه‎های سعی و خطا امروزه در دنیا بسیار مورد توجه واقع شده تا آنجا که علم پویش محیطی و الگو برداری حاصل از آن به یکی از ابزارهای کلیدی تحقیق در دنیا تبدیل شده است. در این پژوهش پس از تحقیق بسیار در گام اول هشت کشور فعال در حوزه حمایت از تولیدات داخلی با زیرساخت‌های اقتصادی و فرهنگی متفاوت شامل کشورهای ایالات‌متحده آمریکا، استرالیا، بریتانیا، کانادا، مالزی، هندوستان، نیوزیلند و آفریقای جنوبی موردپژوهش قرار گرفتند ماحصل این گام از پژوهش تدوین گزاراشات مستقل پویش از هریک از کشورها و استخراج اقدامت مؤثر و موفق در جهت حمایت از تولیدات داخلی در این کشورها بود، سپس در گام دوم باهدف شناسایی اقدامات مؤثر جهت اجرا در کشور با بیش از 15 نفر از خبرگان حوزه اقتصاد و تولید، مصاحبه‎هایی صورت گرفت که ماحصل آن استخراج هشت محور کلیدی مناسب، جهت اجرا در کشور باهدف افزایش اقبال عمومی به مصرف کالاهای داخلی بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - شناسایی رویکرد مناسب برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‌های دانش‌بنیان: مطالعه چند موردی
    بهمن حاجی پور حمیدرضا یزدانی محمد عصاریان
    در شرایط متلاطم بازار رویکرد کلاسیک به استراتژی ساده‌انگارانه می‌باشد. شرکت‌ها بر مبنای بستری که دارند به رویکرد متفاوتی نیاز دارند. سازمان‌ها نه تنها باید رویکرد مناسبی را نسبت به برنامه‌ریزی استراتژیک اتخاذ کرده یا ترکیبی صحیحی از رویکردهای مختلف را به‌کار گیرند، بلکه چکیده کامل
    در شرایط متلاطم بازار رویکرد کلاسیک به استراتژی ساده‌انگارانه می‌باشد. شرکت‌ها بر مبنای بستری که دارند به رویکرد متفاوتی نیاز دارند. سازمان‌ها نه تنها باید رویکرد مناسبی را نسبت به برنامه‌ریزی استراتژیک اتخاذ کرده یا ترکیبی صحیحی از رویکردهای مختلف را به‌کار گیرند، بلکه باید این ترکیب را همگام با تغییرات محیطی اصلاح کنند. در این پژوهش به تحلیل رویکرد مناسب برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‌های دانش‌بنیان استان قم بر مبنای بسترشان پرداخته شده است. این پژوهش آمیخته و از روش تحقیق مطالعه چند موردی با تعداد 12 مورد استفاده شده است. در این پژوهش از مصاحبه عمیق با سوالات نیمه ساختاریافته برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است و همچنین از مشاهدات و اسناد نیز استفاده شده است. رویکرد هر مرحله از برنامه‌ریزی استراتژیک را بر مبنای 4 رویکرد استراتژیک بقا، عدم‌قطعیت، شبکه و یادگیری تعیین می‌شود. در انتها نیز رویکرد کلی در حوزه برنامه‌ریزی استراتژیک با روش وزن‌دهی آنتروپی شانون و روش تاپسیس تعیین شده است. از نتایج تحقیق مشاهده ‌می‌شود که هر شرکت ممکن است در مراحل مختلف برنامه‌ریزی استراتژیک از رویکرد مختلفی یا دو رویکرد همزمان استفاده نماید و در نهایت رویکرد کلی مجموعه شرکت‌ها رویکرد یادگیری می‌باشد که نشان‌دهنده آن است که این دسته از شرکت‌ها به تعامل میان اعضا برای تدوین استراتژی خود به شدت نیازمند می‌باشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تبیین مدلی برای وفاداری بر مبنای تجربه مشتری در صنعت هتلداری (هتلهای چهار ستاره و پنج ستاره شیراز)
    جهانبخش رحیمی باغملک سید ابوالقاسم میرا محمد حقیقی
    هدف پژوهش حاضر تبیین مدل وفاداری بر مبنای تجربه مشتری در صنعت گردشگری بویژه در صنعت هتلداری به منظور مفهوم سازی وفاداری، بررسی چگونگی تاثیر گذاری عاملهای مدل وفاداری بر مبنای تجربه مشتری بر روی همدیگر و راهکار های عملی در راستای بهبود فرآیند وفاداری مشتری در بخش خدمات ب چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر تبیین مدل وفاداری بر مبنای تجربه مشتری در صنعت گردشگری بویژه در صنعت هتلداری به منظور مفهوم سازی وفاداری، بررسی چگونگی تاثیر گذاری عاملهای مدل وفاداری بر مبنای تجربه مشتری بر روی همدیگر و راهکار های عملی در راستای بهبود فرآیند وفاداری مشتری در بخش خدمات بویژه هتلداری می باشد. در این تحقیق با استفاده از طرح ترکیبی اکتشافی، واژه وفاداری مفهوم پردازی و در قالب یک مدل، فرآیند آن تبیین و استخراج گردید. در تحقیق در ابتدا از استراتژی داده بنیاد در قالب کدگذاری باز، محوری و انتخابی در مرحله اول طراحی مدل استفاده شده است. بدین منظور داده های خام مصاحبه های عمیق که با 25 نفر از مدیران ، مشتریان باتجربه و اساتید دانشگاه جمع آوری شده بود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این مرحله پژوهش، تبیین 21 مقوله در قالب 8 دسته به شرح کیفیت کارکنان هتل، کیفیت محیط و فضای فیزیکی هتل، کیفیت کارکرد های خدماتی هتل، بازاریابی تجربی، بازاریابی داخلی، بازاریابی رابطه ای، توسعه ذهنی مشتریان، توانمند سازی مشتریان، قابلیت های صنعت گردشگری، درک و انتظارات مشتری از خدمات و ارائه دهنده ی آن، ارزش آفرینی چندگانه برای مشتریان، اقامت مجدد مشتری، جانبداری مشتری از برند هتل، ایجاد سود آوری، بهبود قابلیت های ارتباطی با مشتریان، افزایش قدرت پیش بینی در آینده، ارتقا کیفیت خدمات، کاهش تهدید رقبا، بهبود اعتبار برند، ارتقا کیفیت زندگی، ایجاد سرمایه اقتصادی و اجتماعی می باشد که در قالب مدل پارادیمی ارائه گردیده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - شناسایی و اولویت بندی انتظارات کاربران بانکداری اینترنتی با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره فازی
    مسعود موسوی نژاد علیرضا شهرکی
    امروزه با شتاب گرفتن روند توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در سطح جهان و نياز تجارت به حضور بانک ها برای انتقال منابع مالي، اهمیت بکارگیری بانكداري اينترنتي بیش از پیش نمایان شده است. در حال حاضر به نظر مي رسد بانک ها بايد به بانكداري اينترنتي که يكي از سرشاخه هاي مهم با چکیده کامل
    امروزه با شتاب گرفتن روند توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در سطح جهان و نياز تجارت به حضور بانک ها برای انتقال منابع مالي، اهمیت بکارگیری بانكداري اينترنتي بیش از پیش نمایان شده است. در حال حاضر به نظر مي رسد بانک ها بايد به بانكداري اينترنتي که يكي از سرشاخه هاي مهم بانكداري الكترونيک است، توجه شگرفی نشان داده و براي فرهنگ سازي و آموزش اين روش، گام هاي مؤثرتري بردارند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی انتظارات کاربران بانکداری اینترنتی و رتبه بندی بانک ها بر اساس انتظارات با روش های تصمیم گیری چندمعیاره فازی انجام شده است. پس از مطالعات کتابخانه ای و نظرات خبرگان، انتظارات کاربران شناسایی شده و پرسشنامه ای بر اساس روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی طراحی شد و نظرات 20 نفر از خبرگان جمع آوری گردید. نتایج این روش بیانگر آن بود که به ترتیب معیارهای سهولت استفاده، دسترسی و خدمات حرفه ای دارای اوزان بیشتری هستند و در رتبه اول تا سوم قرار گرفتند. بنابراین با توجه به محصول اولویت بندی انتظارات کاربران بانکداری اینترنتی، می توان اولویت های مختلف مشتریان را مورد تحلیل و بررسی قرار داد و خدمات را بر اساس نیازهای آنان طراحی و مدیریت نمود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - کشف و تبیین پیشایندهای جو عاطفی سازمان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
    محمدحسین دهنوی علی شیرازی شمس الدین  ناظمی فریبرز  رحیم نیا
    هدف پژوهش حاضر شناسایی و تبیین پیشایندهای جو عاطفی سازمان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی جمهوری اسلامی ایران می باشد. این تحقیق، در دسته تحقیقات کیفی قرار دارد و بر اساس استراتژی تحلیل محتوا انجام شده است. جمع آوری داده های تحقیق از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریا چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر شناسایی و تبیین پیشایندهای جو عاطفی سازمان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی جمهوری اسلامی ایران می باشد. این تحقیق، در دسته تحقیقات کیفی قرار دارد و بر اساس استراتژی تحلیل محتوا انجام شده است. جمع آوری داده های تحقیق از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته انجام شده و تحلیل آنها با استفاده از تحلیل محتوای کیفی قراردادی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی جهموری اسلامی ایران در منطقه خراسان رضوی می باشد که با استفاده از نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری و کفایت نمونه گیری، 19 نفر از کارکنان این شرکت مورد مصاحبه قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان داد که پیشایندهای جو عاطفی سازمان را می توان در قالب هفده مقوله زیر دسته بندی نمود: ویژگیهای مدیران، شایسته سالاری، احترام به کارکنان، اعتبار شرکت، احزاب سیاسی، منفعت شخصی ، سیستم رتبه بندی، خصوصی سازی، قوانین اداری، سیستم جبران خدمت، اخلاق سازمانی، محیط خارجی سازمان، عدالت سازمانی، مدیریت دانش، تعارض، نوع کار، و گردش شغلی. شناخت این پیشایندها به مدیران سازمان کمک می کند که جو عاطفی سازمان را مطابق با اهداف کلان نظام مقدس جهموری اسلامی ایران هدایت نمایند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - شناسایی و اولویت¬بندی اصول راهنمای استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش چابک با رویکرد دلفی در مرکز رشد واحدهای فناور و دانش‌بنیان دانشگاه جامع امام حسین (ع)
    مهدی فرمانی جبار باباشاهی محمد عربی اسماعیل لآلی
    امروزه سازمانها براي موفقيت در حوزه رقابت، ميبايست به استفاده استراتژيك از منابع خود بپردازند. يكي از منابع بسيار حياتي سازمانها، دانش بالقوه و بالفعل آنهاست. در اين راستا نيز مديريت نمودن درست اين منابع بسيار اهميت دارد. در دهههاي اخير اكثر سازمانها به اين اهميت پي برد چکیده کامل
    امروزه سازمانها براي موفقيت در حوزه رقابت، ميبايست به استفاده استراتژيك از منابع خود بپردازند. يكي از منابع بسيار حياتي سازمانها، دانش بالقوه و بالفعل آنهاست. در اين راستا نيز مديريت نمودن درست اين منابع بسيار اهميت دارد. در دهههاي اخير اكثر سازمانها به اين اهميت پي برده و به پياده‌سازي مديريت دانش چابک در راستاي تحقق اهداف خود در سازمان رو آورده‌اند. اما بسياري از اين پروژهها به دلايل مختلف با شكست مواجه شده است. پژوهشگر در اين پژوهش تلاش نموده است به شناسايي اصول راهنمايي بپردازد كه به پياده‌سازي موفقيت‌آميز مديريت دانش چابک در مرکز رشد واحدهای فناور و دانش‌بنیان دانشگاه جامع امام حسین (ع) كمك كند. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه متخصصان مرکز رشد واحدهای فناور و دانش‌بنیان دانشگاه جامع امام حسین (ع) می‌باشد. این پژوهش شامل دو مرحله است. در ابتدا با استفاده از مرور و تحلیل پژوهش‌های مرتبط اصول مدیریت دانش چابک استخراج و شناسایی گردید. در مرحله دوم، از روش دلفی به منظور شناسایی و رتبه‌بندی اصول مدیریت دانش چابک در مرکز رشد واحدهای فناور و دانش‌بنیان دانشگاه جامع امام حسین (ع) استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل و نظر اعضای پانل، تعداد 25 اصل با مقدار ضریب کندال 0.809 بین صاحب‌نظران اجماع و اتفاق‌نظر حاصل شد. با جمع‌بندی نظرات خبرگان اصول راهنمای پیاده‌سازی مدیریت دانش چابک تدوین و رتبه‌بندی ارائه گردید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - مدل عمومی چرخه‌عمر پروژه‌های تحقیق و توسعه در سازمان‌های تحقیقاتی با رویکرد مهندسی سیستم‌ها
    محمد  فروزنده عباس طهماسبی سید طه حسین مرتجی
    تدوین مدل چرخه‌عمر پروژه‌های تحقیق و توسعه یکی از عوامل کلیدی موفقیت سازمان‌های تحقیقاتی به شمار می‌رود. بطوریکه استفاده از یک مدل استاندارد، منجر به ایجاد زبان مشترک بین سازمان و فراهم‌کنندگان بیرونی محصولات، خدمات و فرایندهای سازمان می‌شود. هدف از این مقاله ارائه یک چکیده کامل
    تدوین مدل چرخه‌عمر پروژه‌های تحقیق و توسعه یکی از عوامل کلیدی موفقیت سازمان‌های تحقیقاتی به شمار می‌رود. بطوریکه استفاده از یک مدل استاندارد، منجر به ایجاد زبان مشترک بین سازمان و فراهم‌کنندگان بیرونی محصولات، خدمات و فرایندهای سازمان می‌شود. هدف از این مقاله ارائه یک مدل چرخه‌عمر عمومی برای تحقیق و توسعه در سازمان‌های تحقیقاتی است که مورد تائید مجریان، ناظران و ممیزان مختلف قرار بگیرد. مدل ارائه شده در این پژوهش مبنایی را برای ارزیابی فعالیت‌های مجریان فراهم ساخته و ارزیابی و ممیزی فعالیت‌های تحقیق و توسعه را تسهیل می‌نماید. مدل ارائه شده در این پژوهش دارای 4 بعد، 17 مولفه،3 نقطه کلیدی تصمیم و 156 شاخص است. ابعاد مدل شامل فرایندهای نیازسنجی، طراحی و ساخت نمونه، مهندسی ساخت و مدیریت تولید، و بهره‌برداری و پشتیبانی است. روایی پرسشنامه محقق‌ساخته توسط 9 نفر از خبرگان موضوع مورد بررسی قرار گرفته و 3 سؤال حذف گردیده است. همچنین در بررسی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0.982 به دست آمده است. این نتایج، کلیه فرضیه‌های تحقیق را مورد تأیید قرار داده و رتبه مولفهها در هر بعد نیز مشخص شده است. طبق نتایج به دست آمده، بعد نیازسنجی از اهمیت بیشتری در چرخه‌عمر تحقیق و توسعه سازمان‌های تحقیقاتی برخوردار است. استفاده از مدل این تحقیق سازمان‌های تحقیقاتی را قادر به پیاده‌سازی اثربخش فرایندهای مورد نیاز برای تحقیق و توسعه نموده و به مدیران و ذینفعان سازمان تحقیقاتی در تصمیم سازی و تصمیم گیری کمک می‌کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - بررسی رابطه بین خودشیفتگی مدیران و هزینه¬های نظارت
    آمنه بذرافشان اشرف رضایی نسب
    هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه خودشیفتگی اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و عضو مالی غیرموظف هیئت مدیره با هزینه های نظارت بر عملکرد آنها می باشد. به لحاظ نظری شرکت های دارای مدیران خودشیفته در مقایسه با سایر شرکت ها، ریسک ذاتی و ریسک کنترل بالاتری دارند. بنابراین حسابرسان بر چکیده کامل
    هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه خودشیفتگی اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و عضو مالی غیرموظف هیئت مدیره با هزینه های نظارت بر عملکرد آنها می باشد. به لحاظ نظری شرکت های دارای مدیران خودشیفته در مقایسه با سایر شرکت ها، ریسک ذاتی و ریسک کنترل بالاتری دارند. بنابراین حسابرسان برای حفظ سطح قابل قبول ریسک حسابرسی هنگام مواجه شدن با چنین شرکت هایی، باید کار بیشتری انجام دهند، و درنهایت حق الزحمه بیشتری مطالبه نمایند. برای اندازه گیری خودشیفتگی از معیار اندازه ی امضاء مدیران استفاده می شود. در این راستا، تعداد 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 8 ساله طی سال های 1396-1388 بررسی می شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین خودشیفتگی اعضای هیئت مدیره با حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. اما رابطه خودشیفتگی مدیرعامل و عضو مالی غیرموظف هیئت مدیره با حق الزحمه حسابرسی معنادار نمی باشد. این اولین پژوهشی است که رابطه بین خودشیفتگی مدیران و حق الزحمه حسابرسی را در یک بازار نوظهور به صورت تجربی آزمون می کند. همچنین این پژوهش برای اولین بار به بررسی پیامدهای خودشیفتگی اعضای هیئت مدیره و عضومالی غیرموظف هیئت مدیره در زمینه حق الزحمه حسابرسی می پردازد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - الگوی اخلاق کسب و کار پایدار
    حمداله منظری توکلی زهرا  خادمی سجر  سلاجقه نوید فاتحی راد عباس شول
    هدف این پژوهش طراحی مدل اخلاق کسب و کار پایدار برگرفته از دانش خبرگان دانشگاهی با استفاده از مدل دیمتل بود. درمرحله اول ، 14 مولفه اصلی شکل دهنده الگوی اخلاق کسب و کار از پیشینه پژوهش (دلبستگی و علاقه به کار ،پشتکار و جدیت در کار،روابط سالم و انسانی در کار ،روح کار جمعی چکیده کامل
    هدف این پژوهش طراحی مدل اخلاق کسب و کار پایدار برگرفته از دانش خبرگان دانشگاهی با استفاده از مدل دیمتل بود. درمرحله اول ، 14 مولفه اصلی شکل دهنده الگوی اخلاق کسب و کار از پیشینه پژوهش (دلبستگی و علاقه به کار ،پشتکار و جدیت در کار،روابط سالم و انسانی در کار ،روح کار جمعی و مشارکت در کار ،قاطعیت و مسئولیت پذیری ،رفتار عادلانه و منصفانه ،امانت داری عدم سوءاستفاده از موقعیت ،گذشت و خویشتن داری،تعهد و وفاداری ،به کارگیری مهارت و تخصص ، شهروند مداری و خیر اندیشی ،احترام و رعایت اصول اخلاقی ، پاسخگویی و حاکمیت قانونی، شفافیت) شناسایی شد. در مرحله دوم آنها را در پرسشنامه ای بسته ، مبتنی بر طیف لیکرت 7 گزینه ای قرار داده و پرسشنامه توسط 10 خبره مورد بررسی قرار گرفت تا نظر آن ها در باره میزان اهمیت این مولفه ها در اخلاق کسب و کار تعیین گردد. پیش از تحلیل داده های جمع آوری شده ، از روایی محتوا و پایایی پرسشنامه اطمینان حاصل شد .در ادامه پرسشنامه ای متناسب با فن دیمتل برای کشف روابط علی میان مولفه ها تدوین شد و در اختیار خبرگان مزبور قرار گرفت. نتایج دیمتل نشان داد اثر گذار ترین و بنیادی ترین مولفه اخلاق کسب و کار (دلبستگی و علاقه به کار، امانت داری وعدم سوءاستفاده از موقعیت ) است. علاوه بر این مولفه ها، مولفه های قاطعیت و مسئولیت پذیری و روابط سالم وانسانی در کار نیز در مدل اثر پذیر ترین مولفه ها شناسایی شدند. مولفه روابط سالم و انسانی مهمترین عامل بوده ودر بین مولفه ها مرکزیت دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - شناسایی و اولویت بندی توانایی‌های کلیدی تاثیرگذار بر موفقیت فرآیند انتقال تکنولوژی در صنایع پایین دستی پتروشیمی
    عباس خمسه یداله صادقی مرزناکی مهرداد حسینی شکیب تقی ترابی
    علیرغم اهمیت توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، تاکنون بخش عمده‌ای از صادرات کشور در بخش صنایع پتروشیمی به مواد خام و نیمه‌صنعتی محدود بوده است که این امر به دلیل عدم توانمندی در کسب تکنولوژی مناسب در صنایع پایین‌دستی است. انتقال تکنولوژی یکی از مهم‌ترین روش‌های میانبر جه چکیده کامل
    علیرغم اهمیت توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، تاکنون بخش عمده‌ای از صادرات کشور در بخش صنایع پتروشیمی به مواد خام و نیمه‌صنعتی محدود بوده است که این امر به دلیل عدم توانمندی در کسب تکنولوژی مناسب در صنایع پایین‌دستی است. انتقال تکنولوژی یکی از مهم‌ترین روش‌های میانبر جهت اکتساب و توسعه تکنولوژی‌های این صنایع می‌باشد اما یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود، آشنایی اندک مدیران با فرآیند انتقال تکنولوژی و توانایی‌های موردنیاز آن است. این پژوهش باهدف شناسایی و اولویت‌بندی توانایی‌های تأثیرگذار در موفقیت فرآیند انتقال تکنولوژی در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی شکل‌گرفته و بدین منظور از روش ترکیبی معادلات ساختاری و فرآیند تحلیل شبکه ای بهره برده شده است. در این راستا، روایی محتوایی توسط فرم‌های CVR وCVI مورد تائید قرارگرفته و پرسشنامه نهایی توسط سیستم پرس‌لاین بین جامعه آماری توزیع و گردآوری شد و جهت بررسی صحت مدل نظری پژوهش، از تحلیل عاملی با مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزارAMOS استفاده گردید. نتایج این مرحله از پژوهش حاکی از آن است که 82 شاخص در 8 عامل توانایی بر موفقیت فرآیند انتقال تکنولوژی در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی تأثیرگذار هستند و میزان تأثیرگذاری هر 8 عامل توانایی در سطح معنا‌دار می‌باشد. از سوی دیگر اولویت‌بندی توانایی‌های تأثیرگذار بر موفقیت فرآیند انتقال تکنولوژی، با فرآیند تحلیل شبکه‌ای و نرم‌افزارSuper Decisions انجام گردید که نتایج نشان‌دهنده آن است که توانایی‌های اشاعه تکنولوژی در اولویت اول اهمیت قرار دارد و توانایی‌های انطباق تکنولوژی و نیز توانایی‌های توسعه و بهبود در اولویت‌های دوم و سوم اهمیت قرار گرفتند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - طراحی مدل سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری در منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد
    علی صفاری دربرزی حبیب  زارع احمدآبادی سیدرضا سلامی داود عندلیب اردکانی
    به دليل پيچيدگي زيادي كه نظام علم، فناوري و نوآوري دارد، طراحـي مدلی جـامع بـراي سیاست‌گذاری اين حوزه، يكي از دغدغه‌هاي مهم سياست‌گذاران و تصميم‌گيـران اسـت. بنابراین درک، فهم و استخراج روابط مابین شاخص‌های سیاست‌گذاری علم، فناوري و نوآوري ضروری است. هدف از پژوهش حاض چکیده کامل
    به دليل پيچيدگي زيادي كه نظام علم، فناوري و نوآوري دارد، طراحـي مدلی جـامع بـراي سیاست‌گذاری اين حوزه، يكي از دغدغه‌هاي مهم سياست‌گذاران و تصميم‌گيـران اسـت. بنابراین درک، فهم و استخراج روابط مابین شاخص‌های سیاست‌گذاری علم، فناوري و نوآوري ضروری است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و ایجاد ارتباط میان شاخص‌ها در قالب نظام نوآوری منطقه‌ای می‌باشد. بدین منظور در گام اول با استفاده از مرور ادبیات پژوهش و همچنین استفاده از نظرات خبرگان، مهم ترین ابعاد اصلی تشکیل‌دهنده مدل سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری شناسایی گردید. سپس در گام بعدی به منظور برقراری ارتباط و توالی بین ابعاد اصلی و ارائه مدل ارتباطی از تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری بهره گرفته شد. طبق نتایج به دست آمده، 56 شاخص در هشت بعد اصلی در پنج سطح قرار گرفت. با اعتبارسنجی مدل به دست آمده با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری مشخص شد که دو بعد نهادها و منابع مالی علم و فناوری پایه‌های بنیادین سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری در منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد محسوب‌شده که فرایند سیاست‌گذاری عملاً از این دو بعد شروع می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - مدلسازی معادلات ساختاری عوامل ارتقاء ربط عملی تحقیقات سازمانی در بخش دولتی ایران
    حمید اروند محمدجواد حضوری
    مساله و هدف: هدف از تحقیق حاضر، ارائه مدلی بومی ارتقاء ربط عملی تحقیقات سازمانی در بخش دولتی ایران می باشد. روش: با توجه به اینکه تحقیق حاضر به دنبال ارائه مفهوم سازی و تکمیل نظری پدیده مورد مطالعه می باشد از حیث هدف بنیادین بوده و راهبرد تحقیق، آمیخته از نوع اکتش چکیده کامل
    مساله و هدف: هدف از تحقیق حاضر، ارائه مدلی بومی ارتقاء ربط عملی تحقیقات سازمانی در بخش دولتی ایران می باشد. روش: با توجه به اینکه تحقیق حاضر به دنبال ارائه مفهوم سازی و تکمیل نظری پدیده مورد مطالعه می باشد از حیث هدف بنیادین بوده و راهبرد تحقیق، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی (کیفی – کمی) می باشد. در مرحله کیفی از روش نظریه داده بنیاد کلاسیک (رهیافت گلیزر) و در مرحله کمی از رهیافت پیمایشی استفاده شده است. برای گرداوری داده ها در مرحله کیفی از مصاحبه نیمه ساختارمند و در مرحله کمی از پرسشنامه استفاده گردیده است. روش تحلیل در مرحله کیفی کدگذاری داده ها و در مرحله کمی مدلسازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار PLS می باشد. یافته ها: در مرحله کیفی « معنابخشی به محتوا » به عنوان مقوله اصلی شناسایی گردیده و مقوله های زیست بوم پژوهشی و خبرگی پژوهشگر به عنوان عوامل زمینه ای ، مقوله های مهارت مدیریت پژوهش، جایگاه پژوهش در تصمیم سازی کاربر و سلامت پژوهش به عنوان عوامل حاکمیتی و مقوله های اقناع بهینه کاربر و عملگرایی در طرح پژوهش به عنوان عوامل رفتاری محقق، مرتبط با مقوله اصلی استخراج گردیدند. در مرحله کمی نیز تحلیل های آماری حاکی از تایید مدل تحقیق و روابط فرضیه سازی شده میان متغیرها است. نتیجه گیری: چنین نتیجه گیری گردید که در اوج حساسیت های جامعه علمی و مدیریتی کشور نسبت به موضوع شتاب علمی، بکارگیری مدل تحقیق می تواند ربط عملی تحقیقات سازمانی و شتاب علمی بخش دولتی را ارتقا بخشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - ارائه مدل راهبردی توسعه پایدار صنعتی در استان یزد
    حسام الدین جعفری ندوشن سید حیدر  میرفخرالدینی سید محمود زنجیرچی
    دستیابی به توسعه پایدار در گرو توجه به ارکان اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در یک جامعه است و فعالیت‌های صنعتی به عنوان فعالیتی اثرگذار بر تمامی ارکان توسعه بیش از گذشته نیازمند مطالعه است. هدف این پژوهش ارائه مدل راهبردی توسعه پایدار صنعتی در استان یزد، بود. جهت دستیاب چکیده کامل
    دستیابی به توسعه پایدار در گرو توجه به ارکان اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در یک جامعه است و فعالیت‌های صنعتی به عنوان فعالیتی اثرگذار بر تمامی ارکان توسعه بیش از گذشته نیازمند مطالعه است. هدف این پژوهش ارائه مدل راهبردی توسعه پایدار صنعتی در استان یزد، بود. جهت دستیابی به اهداف تحقیق با استفاده از دو روش نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند و نمونه‌گیری گلوله برفی، از نظرات 15 نفر از مدیران و سیاست‌‌گذاران سازمانی شهرک‌های صنعتی استان یزد (خبرگان صنعت)، استفاده شد. فرایند انجام این پژوهش شامل سه مرحله الف) شناسایی راهبردهای توسعه پایدار صنعتی در استان یزد از طریق مصاحبه عمیق با خبرگان، ب) غربالگری راهبردهای شناسایی شده با استفاده از تکنیک دلفی فازی ج) ارائه مدل راهبردی توسعه پایدار صنعتی در استان یزد، با استفاده ازروش DEMATEL-ISM، می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که مدل راهبرد توسعه پایدار صنعتی در استان یزد، دارای چهار سطح می‌باشد. که دربالاترین سطح، راهبرد "انجام طرح مطالعاتی جهت شناسایی بازارهای هدف جهان، متناسب با کالا و خدمات یزد و تهیه کتابچه های راهنمای بازرگانی کشورها" قرار دارد که این عامل همانند سنگ زیربنای مدل عمل می‌نمایند. بنابراین لازم است توسعه پایدار صنعتی در استان یزد با راهبرد مذکور شروع شود تا زمینه برای اجرایی شدن راهبردهای پانزده گانه این پژوهش، درسطوح بالاتر فراهم گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - بررسي تاثير اقدامات مديريت زنجيره تامين سبز بر عملکرد اجتماعي و رقابت پذيري در معدن سنگ آهن چادرملو
    سید مرتضی غیور باغبانی نیلوفر نجاتی یزدی نژاد امیر غفوریان شاگردی
    از آنجايي که اقدامات سبز در محيط‌هاي صنعتي بسيار رواج پيدا کرده و عملکرد را تحت الشعاع قرار داده است، پژوهش حاضر به بررسي تأثير اقدامات مديريت زنجيره‌ي تأمين سبز بر عملکرد و رقابت پذيري در معدن سنگ آهن چادرملو مي‌پردازد. اين پژوهش از نظر هدف، کاربردي و به لحاظ شيوه‌ي تح چکیده کامل
    از آنجايي که اقدامات سبز در محيط‌هاي صنعتي بسيار رواج پيدا کرده و عملکرد را تحت الشعاع قرار داده است، پژوهش حاضر به بررسي تأثير اقدامات مديريت زنجيره‌ي تأمين سبز بر عملکرد و رقابت پذيري در معدن سنگ آهن چادرملو مي‌پردازد. اين پژوهش از نظر هدف، کاربردي و به لحاظ شيوه‌ي تحليل، توصيفي- پيمايشي است. جامعه ي آماري اين پژوهش عبارتست از مديران و کارشناسان سازماني شرکت سنگ آهن چادرملو (به تعداد 317 نفر)که از اين ميان 180 نفر به روش نمونه‌گيري تصادفي ساده به عنوان نمونه انتخاب شد ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه ي بومي‌سازي شده مبتني بر پژوهش يانگ و همکاران (2013) و يونس و همکاران (2016) بود. اعتبار پرسشنامه با معيار روايي تاييدي و پايايي آن با ضريب آلفاي کرونباخ مورد تاييد قرار گرفت. براي تحليل داده‌ها از روش مدلسازي معادلات ساختاري و نرم افزار PLS بهره گرفته شد. آزمون فرضيه هاي پژوهش با کمک مدل سازي معادلات ساختاري نشان داد که اقدامات داخلي و همکاري هاي خارجي مديريت زنجيره تامين سبز با عملکرد سبز و رقابت‎پذيري شرکت ارتباط دارد. همچنين، ارتباط هر دو بخش مديريت زنجيره تامين سبز با عملکرد اجتماعي شرکت تائيد شد. از سوي ديگر، ارتباط رقابت پذيري با عملکرد اجتماعي شرکت مثبت و معنادار بود. علاوه بر اين، نقش مياني رقابت پذيري در ارتباط مديريت زنجيره تامين سبز و عملکرد اجتماعي تنها در ابعاد اقدامات داخلي و مشارکت خارجي تائيد شد. در نهايت مي توان گفت، اقدامات داخلي و مشارکت هاي خارجي مديريت زنجيره تامين سبز در شرکت چادرملو سبب تقويت عملکرد اجتماعي شرکت مي گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - تاثیر خدمات ارائه شده از سوی کارکنان برمقاصد رفتاری مشتریان با نقش میانجی رضایت آنان (موردمطالعه: مشتریان بیمه رازی)
    حمید رضا مسعودی
    هدف تحقيق حاضر، بررسي تاثیر خدمات ارائه شده از سوی کارکنان برمقاصد رفتاری مشتریان با نقش میانجی رضایت آنان در بین مشتریان بیمه رازی در شهر قزوین است. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه با طیف پنج گزینه‌اي لیکرت، برای سنجش پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، چکیده کامل
    هدف تحقيق حاضر، بررسي تاثیر خدمات ارائه شده از سوی کارکنان برمقاصد رفتاری مشتریان با نقش میانجی رضایت آنان در بین مشتریان بیمه رازی در شهر قزوین است. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه با طیف پنج گزینه‌اي لیکرت، برای سنجش پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، برای سنجش روایی از میانگین واریانس استخراج شده (AVE) استفاده شده است. جامعه آماري تحقيق را مشتریان بیمه رازی در شهر قزوین تشکيل داده‌اند، روش نمونه‌گیری در دسترس و حجم نمونه آماري با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر در نظر گرفته‌ شده است. به منظور توصیف يافته‌ها، ازجداول توزیع فراواني و همچنین نمودارهای میله‌ای و شاخصهای مرکزی نظیر میانگین و همچنین شاخصهای پراکندگي نظیر انحراف معیار و واريانس بهره گرفته شده است. برای پاسخگویی به سوالات پژوهش و نتیجه گیری از روش های آماری و آزمون های متفاوت با استفاده از نرم افزارSPSS22 و LISREL8.54، برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنف، از آزمون تحلیل عاملی تاییدی جهت تأیید روایی سوالات و از فن مدلیابی معادلات ساختاری جهت بررسی برازش مدل پژوهش با داده های جمع آوری شده استفاده گردید. نتایج نشان داد که خدمات اصلی ارائه شده از سوی کارکنان به میزان23/0 بر رضایت مشتریان، خدمات ارتباطی ارائه شده از سوی کارکنان به میزان 42/0 بر رضایت مشتریان و همینطور رضایت مشتریان36/0 بر قصد رفتاری مشتریان (نیات رفتاری) تاثیر دارد. همچنین 5/14 درصد اثرکل خدمات اصلی ارائه شده از سوی کارکنان بر مقاصد رفتاری مشتریان و5/28 درصد اثر کل خدمات ارتباطی ارائه شده از سوی کارکنان بر مقاصد رفتاری مشتریان از طریق غیرمستقیم توسط متغیر میانجی رضایت مشتریان تبیین می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - بررسی عوامل مؤثر بر توسعه حمل و نقل(جاده ای) در استان بوشهر
    عبدالرسول  افراسیابی عاطفه احمدی
    در پژوهش حاضر طبق نظریه های مربوط به بخش حمل و نقل و با استفاده از داده های پرسشنامه ای به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه حمل و نقل جاده ای در استان بوشهر پرداخته شده است.از این رو، 28 عوامل مؤثر شناسایی شد که هرکدام در سه بخش هزینه های مستقیم کاربران، ایمنی جاده و عوامل کلا چکیده کامل
    در پژوهش حاضر طبق نظریه های مربوط به بخش حمل و نقل و با استفاده از داده های پرسشنامه ای به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه حمل و نقل جاده ای در استان بوشهر پرداخته شده است.از این رو، 28 عوامل مؤثر شناسایی شد که هرکدام در سه بخش هزینه های مستقیم کاربران، ایمنی جاده و عوامل کلان طبقه بندی شدند. سپس با استفاده از روش های آمار استنباطی به معناداری و رتبه بندی عوامل مورد بررسی و با استفاده از مدل لگاریتم خطی نحوه رابطه هرکدام از عوامل با زیر بخش خود بررسی شده است. نتایج حاصل شده گویای آن است که همه عوامل مربوط به بخش های ذکر شده دارای تأثیر معنادار هستند و از میان عوامل مؤثر بر توسعه حمل و نقل جاده ای، عوامل ایمنی جاده در اولویت اول و عوامل کلان در اولویت دوم و عوامل مربوط به هزینه های مستقیم در اولویت سوم قرار دارد. همچنین از میان زیربخش های مربوط به عوامل هزینه های مستقیم کاربران، میزان فرسودگی ناوگان در اولویت اول، از میان عوامل ایمنی جاده، حدوداً همه عوامل دارای اولویتی یکسان بوده و از میان عوامل کلان، موانع گمرکی در اولویت اول قرار دارد. نتایج حاصل از مدل لگاریتم خطی نیز نشان می دهد که عواملی چون میزان تعلق یارانه به سوخت ناوگان و مالیات پرداختی کاربران رابطه ای دوطرفه با هزینه های مستقیم کاربران داشته، نحوه اصلاح هندسی جاده ها، نظارت پلیس، نظارت برشرکت های حمل و نقل و کیفیت زیرساختی جاده ها رابطه ای دوطرفه با ایمنی جاده دارد و تحریم ها، رونق اقتصادی و موانع گمرکی از جمله عواملی هستند که رابطه ای دوطرفه با عوامل کلان داشته اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - مدل‌سازی نوآوری بازاریابی و تکنولوژیکی شبکه بانکی در ارزیابی عملکرد اقتصاد کلان کشور
    بهاره بهزادی محمد رضا  حمیدی زاده مریم  خوشنویس
    امروزه نوآوری مبنای کارآفرینی و خلق ارزش و نیز ارائه خدمات بانکی با ارزش‌افزوده بالا است و این خود یکی از عوامل اصلی توسعه در شبکه بانکی و ارتقای توان‌مندی مزیت رقابتی و عملکرد بانک‌ها محسوب می شود. لذا هدف مقاله مدل‌سازی نوآوری بازاریابی و تکنولوژیکی بر پایه عملکرد اقت چکیده کامل
    امروزه نوآوری مبنای کارآفرینی و خلق ارزش و نیز ارائه خدمات بانکی با ارزش‌افزوده بالا است و این خود یکی از عوامل اصلی توسعه در شبکه بانکی و ارتقای توان‌مندی مزیت رقابتی و عملکرد بانک‌ها محسوب می شود. لذا هدف مقاله مدل‌سازی نوآوری بازاریابی و تکنولوژیکی بر پایه عملکرد اقتصاد کلان کشور برای تبیین کارکردهای نوآوری آنها در شبکه بانکی کشور است. برای دستیابی به این هدف با تدوین یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی،تعامل ساختاری رفتارهای نوآوری تکنولوژیکی و نوآوری بازاریابی 10 بانک منتخب بر عملکرد اقتصاد کلان کشور طی دوره زمانی 1388 الی 1397 بررسی گردید. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع ماهیت، نوع داده ها و روش گردآوری آنها، توصیفیِ علّی و تحلیلی مبتنی بر مدل‌سازی و فنون اقتصادسنجی و تکنیک گشتاورهای تعمیم ‌یافته سیستمی است. در این پژوهش متغیرهای رشد اقتصادی و ارزش کل صادرات، متغیرهای وابسته و متغیرهای نوآوری تکنولوژیکی و نوآوری بازاریابی شبکه بانکی با نقش تبیین‌گری عملکرد اقتصادی ارزبابی کردند. مطابق نتایج پژوهش، نوآوری تکنولوژیکی با اثر مثبت 09/0 درصدی و متغییر نوآوری بازاریابی با تأثیر مثبت 54/0 درصدی باعث افزایش رشد اقتصادی، همچنین نوآوری تکنولوژیکی با تأثیر مثبت 08/0 درصدی و نوآوری بازاریابی با تأثیر مثبت 07/0 درصدی باعث افزایش کل صادرات در شبکه بانکی گردیده است. لذا نوآوری تکنولوژیکی و نوآوری بازاریابی تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی و ارزش کل صادرات کشور داشته است، بنابراین، پنج فرضیه تحقیق مطابق کارکرد بانک‌ها و شرایط داده‌ها، مورد تایید قرار گرفتند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - تحلیل محتوایی اسناد فرادستی به منظور استنتاج سیاست¬های برنامه¬ هفتم توسعه بخش فاوا (تحلیل مصوبات سال 1377تا 1398)
    سحر كوثري فاطمه  ثقفي
    برنامه های توسعه در تحقق اهداف سند چشم انداز کشور نقش کلیدی دارند. سياستهاي نگارش برنامه هاي توسعه در دو دسته اشاعه گرا و ماموريت گرا قرار مي گيرد. لذا اولويت بندي در استفاده از تركيبي موثر از اين دو ضروري مي نمايد. هدف این پژوهش تعيين خلاء اسناد فرادستی و پيشنهاد سیاست چکیده کامل
    برنامه های توسعه در تحقق اهداف سند چشم انداز کشور نقش کلیدی دارند. سياستهاي نگارش برنامه هاي توسعه در دو دسته اشاعه گرا و ماموريت گرا قرار مي گيرد. لذا اولويت بندي در استفاده از تركيبي موثر از اين دو ضروري مي نمايد. هدف این پژوهش تعيين خلاء اسناد فرادستی و پيشنهاد سیاست هایی برای تدوین برنامه هفتم بخش فناوری اطلاعات است. این تحقیق از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است و در آن از روش تحلیل محتوا و بررسی اسنادی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه، 67 سند فرادستی هستند که به-صورت نمونه هدفمند و در دسترس برای مطالعه انتخاب شده است. برای تفسیر و تحلیل داده ها از روش تحلیلی- توصیفی استفاده شده است. طبق یافته های تحقیق سیاست های محوری با چارچوبي دو بعدي مورد بررسي قرار گرفت. بعد اول، موضوعات فناورانه است كه از دسته بندي OECD استفاده شد و بعد دوم كاركردهاي نوآورانه است كه از دسته بندي 7 تايي هكرت استفاده شد. در ادامه کد گذاری محوری هر یک از مقولات در سه لایه حکومتی، تقنینی و اجرایی انجام شده و بر اساس تحليل SWOT اسناد موجود و تطبيق آن با عملكرد ادعا شده، اصولي برای تدوین برنامه هفتم توسعه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه شد. بر این اساس، در صورتی که سیاست های محوری و اصول پیشنهاد شده در برنامه هفتم توسعه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد توجه قرار گیرد، برنامه از اعتبار لازم برخوردار خواهد بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    19 - ارائه چارچوب مدل کسب و کار بانک‏های تجاری با رویکرد بانکداری باز
    سید حسین  اورعی محمد رحیم اسفیدانی مسعود  کیماسی
    بانکداری باز پارادایم جدیدی است که به سرعت در صنعت بانکداری دنیا در حال رواج است. حرکت به سمت بانکداری باز و استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های همکاری با کسب ‌وکارهای نوآورانه، به‌عنوان یکی از راهبردهای کلان بانکی می‌تواند افق روشنی برای حفظ بقا و موجودیت خدمات بانکی ترس چکیده کامل
    بانکداری باز پارادایم جدیدی است که به سرعت در صنعت بانکداری دنیا در حال رواج است. حرکت به سمت بانکداری باز و استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های همکاری با کسب ‌وکارهای نوآورانه، به‌عنوان یکی از راهبردهای کلان بانکی می‌تواند افق روشنی برای حفظ بقا و موجودیت خدمات بانکی ترسیم نماید. لکن این امر نیازمند تغییر مدل کسب و کار سنتی بانک هاست. هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب مدل کسب و کار بانک‏های تجاری با رویکرد بانکداری باز است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد بانک‏ها برای حضور در اکوسیستم مالی و نوع همکاری با اشخاص ثالث، چهار نوع رویکرد استراتژیک بانک‏ها و ابعاد مدل کسب و کار بانک ها در صورت انتخاب هر موقعیت، تشریح شده است. بر این اساس هر بانک یکی از نقش‏های یکپارچه‏ساز، تولیدکننده، توزیع کننده و پلتفرم را می‏تواند در قبال بانکداری باز داشته باشد. در این پژوهش از روش تحقیق مطالعه چند موردی استفاده شده است که در آن بر اساس نظر خبرگان، سه بانک به عنوان مورد مطالعه، انتخاب و ابعاد مدل کسب و کار آنها مورد بررسی قرار گرفت. بانک سپه به عنوان بانکی با نقش یکپارچه ساز، بانک پاسارگاد به عنوان بانکی با نقش تولیدکننده و بانک آینده به عنوان بانکی با نقش پلتفرم به عنوان گزینه‏های مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نظر خبرگان و فعالان این حوزه، هیچ بانکی در ایران نقش توزیع کننده را ندارد. ویژگی‏های ابعاد مدل کسب و کار هر بانک با توجه به رویکرد انتخابی خود به بانکداری باز و تعامل با اشخاص ثالث متفاوت است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    20 - ارائه مدل کسب و کار سبز در صنعت لبنیات
    سمانه اسداله نیا مرتضی هنرمند عظیمی علیرضا بافنده زنده کمال الدین  رحمانی
    در سال های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران به مفهوم مدل های کسب‌وکار معطوف گردیده است. مدل های کسب و کار بیانگر منطق خلق ارزش توسط کسب و کارها می باشند. از طرفی با رشد صنایع، طبیعت دستخوش تغییرات و آسیب های جدی شده است که در این میان صنعت لبنیات نیز تأثیرات زیست محیطی خاص چکیده کامل
    در سال های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران به مفهوم مدل های کسب‌وکار معطوف گردیده است. مدل های کسب و کار بیانگر منطق خلق ارزش توسط کسب و کارها می باشند. از طرفی با رشد صنایع، طبیعت دستخوش تغییرات و آسیب های جدی شده است که در این میان صنعت لبنیات نیز تأثیرات زیست محیطی خاص خود را دارد. این پژوهش در صدد یافتن یک مدل کسب و کار مناسب برای صنعت لبنیات است که با محیط زیست سازگار باشد. این پژوهش با رویکرد کیفی و با به کارگیری روش پژوهش داده بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین به انجام رسیده است. برای جمع آوری داده های پژوهش، مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته با 20 نفر از خبرگان صنعت لبنیات انجام شد. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری انجام گرفت. کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد و داده ها تحلیل شدند. در نهایت مدل کسب و کار سبز نوین در قالب مدل پارادایمی حاصل گردید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    21 - طراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمان‌های تولیدی با تمرکز بر تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی با رویکرد ISM (مورد مطالعه: شرکت کلار صنعت)
    علیرضا علی احمدی علیرضا معینی سروش فياض رضا ذبيحي
    با توجه به جنگ تمام‌عیار اقتصادی که علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است و به تبع آن تهدید بروز تکانه‌های متعددی برای سازمان‌های ایرانی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید به عنوان نقشه راه برون‌رفت از بحران‌ها و کسب قابلیت‌های اقتصادی مورد توجه سازمان‌ها قرار گیرد. از چکیده کامل
    با توجه به جنگ تمام‌عیار اقتصادی که علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است و به تبع آن تهدید بروز تکانه‌های متعددی برای سازمان‌های ایرانی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید به عنوان نقشه راه برون‌رفت از بحران‌ها و کسب قابلیت‌های اقتصادی مورد توجه سازمان‌ها قرار گیرد. از این رو توجه و تمرکز این پژوهش به طراحی مدل ارزیابی میزان تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سطح سازمان‌های تولیدی می‌باشد. مدلی که به کمک آن می‌توان علاوه بر ارزیابی عملکرد یک سازمان تولیدی در راستای تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی و شناسایی وضع موجود، بر اساس شکاف‌های عملکردی تعیین شده و الگوی روابط فیمابین معیارهای تابع و هادی، به انتخاب استراتژیک برنامه‌‌ها و پروژه‌های بهبود جهت نیل به الزامات اقتصاد مقاومتی پرداخت. در این پژوهش، داده‌ها از طریق بررسی و مطالعه منابع کتابخانه‌ای، اسناد و مدارک، جمع‌آوری شده و ضمن استفاده از تکنیک گروه کانونی به عنوان یک روش مکمل، روش تحلیل مضمون به کار گرفته شده و کدهای پایه، زیرمعیارها(مضامین پایه) و معیارهای مدل(مضامین سازمان دهنده) تعیین شده است. در ادامه با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری- تفسیری (ISM)، معیارهای اصلیِ شناسایی شده در قالب پرسشنامه‌ای در اختیار 25 نفر عضو جامعه آماری هدف (به صورت تمام شماری) قرار گرفته و بر اساس آن، روابط میان معیارها و میزان شدت نفوذ یا وابستگی هر معیار تعیین گردیده است. در این پژوهش تلاش شده است تا به تمام ابعاد و عرصه‌های اقتصاد مقاومتی، به مثابه نسخه معاصر نظام اقتصادی اسلام توجه شود. این مدل شامل هفت معیار اصلی در چهار سطح و روابط فیمابین آن‌ها می‌باشد. پرونده مقاله