• صفحه اصلی
  • توسعه الگوریتم تعیین کنشگران کلیدی در شبکه های اجتماعی چندلایه با درنظرگرفتن همزمان مشخصه های فردی و ساختار ارتباطات میان اعضای شبکه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139412121859291382 بازدید : 3867 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط