مقاله


کد مقاله : 13971110167300

عنوان مقاله : طراحی شبکه زنجیره تأمین با در نظر گرفتن هماهنگی سطوح با استفاده از تبلیغات مشارکتی در بستر فروش اینترنتی

نشریه شماره : 60 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 86

فایل های مقاله : 892 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی اصغر عمادآبادی emadabadiali@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 ابراهیم تیموری Teimoury@iust.ac.ir دانشیار دکترا
3 میرسامان پیشوایی pishvaee@iust.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

تصمیمات مربوط به طراحی شبکه زنجیره تأمین جزء تصمیمات راهبردی مدیریت زنجیره تأمین محسوب می‌شوند که تأثیرات بلندمدتی بر عملکرد کلی زنجیره خواهند داشت؛ اما یکی از مهم‌ترین چالش‌های مسئله‌ی طراحی شبکه زنجیره تأمین هماهنگی اعضای آن است که می‌تواند منجر به ایجاد محدودیت‌های متعدد در سطوح تاکتیکال و عملیاتی شود. یکی از راهکارهای افزایش هماهنگی در زنجیره تأمین استفاده از تبلیغات مشارکتی است.در این مقاله تأثیر استفاده از تبلیغات مشارکتی در طراحی شبکه زنجیره تأمین چهار سطحی، چند دوره‌ای، چند محصولی جهت ایجاد هماهنگی موردبررسی قرارگرفته است. زنجیره جهت برآورد نیاز به دنبال تأسیس تسهیلات جدید نیز است. تبلیغات در دو بخش تبلیغات تأمین‌کننده و تبلیغات زنجیره ارائه‌شده است. تبلیغات زنجیره و منبع اطلاعاتی زنجیره که ثبت سفارش و خرید مشتریان در آن ثبت می‌شود، یک سایت اینترنتی است که به ازای هر فروش درصدی را به‌عنوان هزینه سایت از اعضای زنجیره دریافت می‌نماید. تقاضای هر مشتری وابسته به قیمت و تابع تبلیغات در نظر گرفته‌شده است در مطالعه موردی طرح اشتراک نشریات مشخص گردید که به ازای تمامی تغییرات ضریب تأثیر تبلیغات تأمین‌کننده، مجموع سود تأمین‌کننده‌ها در مدل پیشنهادی از شرایط کنونی بهتر است اما این موضوع برای تمامی تأمین‌کننده‌ها مصداق نداشته و بعضی از تأمین‌کننده‌ها سود کمتری خواهند داشت اما با توجه به اشتراک‌گذاری سود حاصل از هماهنگی این مشکل رفع می‌شود.