• صفحه اصلی
  • ارزیابی اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود تدوین استراتژی شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان با استفاده از مدل ANP مورد مطالعه شرکت های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139412042339461188 بازدید : 6571 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط