• صفحه اصلی
  • توسعه الگوي مديريت ريسك در فرايند تداركات سازمان¬هاي پروژه محور

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139412121241391351 بازدید : 5634 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط