• صفحه اصلی
  • بهبود پیشبینی زمان اتمام پروژه بر مبنای اطلاعات سیستم مدیریت ارزش کسب شده

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13941228202151457 بازدید : 2581 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط