• صفحه اصلی
  • سناریونگاری صنعت نفت و گاز ایران در شرایط تحریم، مبتنی بر رویکرد عدم قطعیت های کلیدی و تحلیل اثرات متقابل

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13950712739483519 بازدید : 5887 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط