• صفحه اصلی
  • نوآوري در ترکيب فرآيند تفکرتئوري محدوديت ها وپويايي هاي سيستمي (يک مورد کاربردي در مديريت زنجيره تامين)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139412121713401368 بازدید : 3034 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط