• صفحه اصلی
  • ارایه یک مدل ارزیابی عملکرد مبتنی بر رویکردهای کارت امتیازی متوازن (BSC) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) مطالعه موردی یکی از شرکت‌های صنایع غذایی کشور

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13951005114594295 بازدید : 3654 صفحه: 223 - 236

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط