• صفحه اصلی
  • ارائه مدل همکاری مبتنی بر سطح آمادگی فناوری در پروژه های تحقیق و توسعه (مطالعه موردی: یک سازمان صنعتی)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139611082161850481 بازدید : 1538 صفحه: 225 - 240

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط