مقاله


کد مقاله : 139412082217321232

عنوان مقاله : بررسی سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک با بازی‌های اختیارات تحت اطلاعات ناقص

نشریه شماره : 42 فصل بهار 1394

مشاهده شده : 704

فایل های مقاله : 254 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عبدالله آراسته arasteh@nit.ac.ir استادیار -

چکیده مقاله

در این مقاله مدلی را برای بررسی بازی‌های اختیارات طبیعی افق محدود تحت اطلاعات ناقص با پارامترهای مختلف توسعه می‌دهیم. در بازی‌های اطلاعات ناقص عملکرد بنگاه‌ها بر اهمیت اطلاعات در مورد مزیت رقابتی سایر رقبا تأکید می‌کند. استفاده بنگاه‌ها از یکدیگر در رابطه با این اطلاعات بلوک‌های ساختاری را در مدل با تعاملات استراتژیک پیشنهاد می‌دهد. این به دلیل وجود نوعی دور است که بهترین تصمیمات بر مبنای تصمیمات قبلی در زمان معینی به دلیل وجود خاصیت برنامه‌ریزی پویا اتخاذ می‌گردند. نسخه بسط یافته‌ای از الگوریتم کمترین مربعات مونت‌کارلو را برای مواجهه با این نتایج توسعه دادیم. مدل می‌تواند در درک رابطه بین اختیار استراتژیک و اطلاعات و نیز اینکه چگونه این بر بهترین تصمیم و ارزش نتایج آن تأثیر می‌گذارد مشارکت نماید. دریافتیم که ویژگی اطلاعات اهمیت بسیار زیادی برای اتخاذ بهترین تصمیم و بهینه‌سازی ارزش‌های پروژه خواهد داشت.