• صفحه اصلی
  • ارائه الگوي مفهومي مديريت دانش مبتني بر سرمايه فکري و دانش مديريت پروژه در سازمان هاي پروژه محور (مطالعه موردي در صنعت پتروشيمي)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139412082234241234 بازدید : 3598 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط