• صفحه اصلی
  • شناسایی عوامل موثر بر فرایند انتقال دانش در سازمان‌های شغل سیار

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139412121236371350 بازدید : 2085 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط