مقاله


کد مقاله : 139510121942324394

عنوان مقاله : بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار با استفاده از مدل هریسون و والکر

نشریه شماره : 32 فصل پاییز 1391

مشاهده شده : 1068

فایل های مقاله : 720 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی اکبر جوکار aliakbar.jowkar@gmail.com استادیار دکترا
2 نبی الله نجاتی زاده Nonz63hm@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

ما در عصري زندگي مي كنيم كه عصر شگفت انگيز دانش و اطلاعات، عصر شتاب غير قابل باور فناوري و خلاقيت است. با عموميت يافتن سريع دسترسي به كامپيوترها و تكنولوژي اطلاعاتي و رسانه هاي پيشرفته هيچ كشوري نمي تواند اقتصاد قرن بيست و يكمي را بدون زيرساخت الكترونيكي قرن بيست و يكمي اداره كند. طی این سالها، فرایند جهانی شدن و سرعت پیشرفت های فنی باعث دگرگونی سریع بازارها شده است. موفقیت در بازارهای پرچالش آینده مستلزم آمادگی لازم برای واکنش آگاهانه و سریع است. واحدهایی از این آمادگی برخوردارند که در محیطی کاملاً رقابتی و به دور از حمایت های نامعقول فعالیت داشته باشند، محیطی که در آن از شکل گیری موانع رقابتی بطور جدی و در صورت نیاز قانونی جلوگیری به عمل آید، و بقاء و رشد در آن فقط در سایه تأمین رضایت بیشتر مشتری میسر گردد. در این تحقیق تلاش می شود تا با شناسایی انتظارات مشتریان، بازار و رقبا به ارائه راه کارهایی بپردازد. بدین منظور براساس مدل هریسون و والکر که به 4 بعد رقابت گرایی، مشتری گرایی، بازارگرایی و عملکرد کسب و کار اشاره دارد، در بین 250 نفر از کارمندان بانک ملی مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر می رسد بنابر باور برخی از صاحبنظران، بازارگرايي با تأثیر از عملکرد کسب و کار بتواند به نتايج مطلوبي برسد. از این رو به منظور بررسی فرضیه ‌هایی که مبتنی بر مدل این مطالعه می ‌باشند، پرسش‌ نامه ساخته شده پس از تأیید روایی و پایایی، بین کارمندان بانک ملی شهرستان گرگان به عنوان جامعه آماری توزیع گردید. نتایج حاصل از تحلیل داده ها، حاکی از آن بود که مشتری گرایی در تعامل با رقابت گرایی و گرایش به بازارگرایی تأثیر مؤثری بر روی عملکرد کسب و کار دارد.