مقاله


کد مقاله : 139510181130434519

عنوان مقاله : شبيه‌سازي رفتار خريد ناگهاني در بازار: رويکرد مدل‌سازي مبتني بر عامل

نشریه شماره : 48 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 1650

فایل های مقاله : 2/11 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد رضا مهرگان mehregan@ut.ac.ir استاد دکترا
2 محمد ابویی اردکان abooyee@ut.ac.ir دانشیار دکترا
3 زهرا صادقی آرانی dr.sadeqi_z_A@ut.ac.ir مدرس دانشجوی دکترا
4 محسن نظری Mohsen.nazari@ut.ac.ir دانشیار دکترا
5 امید روزمند roozmand@shahreza.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

يکي از رفتارهاي خريد پيچيده انساني که تحت تأثير عوامل مختلف روانشناسي، اجتماعي، موقعيتي و ... تغير مي‌کند رفتار خريد ناگهاني است. اين رفتار معمولاً عقلايي نبوده و در اکثر مواقع تحت تأثير هيجان و احساسات آني و قوي خريدار شکل مي‌گيرد. مدل‌سازي و شبيه‌سازي اين رفتار پيچيده‌، مي‌تواند محققان رفتار را در درک و پيش‌بيني آن‌ و درنتيجه برنامه‌ريزي‌هاي آتي براي بازاريابي در اين حوزه ياري ‌رساند. بر اين اساس هدف اين مقاله ارائه‌ي يک مدل مفهومي و رياضي براي درک فرايندهاي پيچيده‌ي ذهني خريداران که منجر به اين نوع رفتار مي‌شود، مي‌باشد. در ادامه، شبيه‌سازي رفتاري خريد ناگهاني عامل خريدار با تأکيد بر ميزان هيجانات به وجود آمده‌ توسط خريدار هنگام خريد و با توجه به ويژگي‌هاي مدل فرهنگي و شخصيتي عامل خريدار و عوامل موقعيتي شامل ويژگي‌هاي کالا، ويژگي‌هاي فروشنده و ويژگي‌هاي مکاني فروشگاه و با استفاده از يکي از روش‌هاي شبيه‌سازي سيستم‌هاي اجتماعي به‌نام مدل‌سازي مبتني بر عامل، انجام مي‌گيرد.