مقاله


کد مقاله : 13980128178730

عنوان مقاله : طراحی مدل آینده‌نگاری توسعه‌ پایدار با رویکرد برنامه‌ریزی سناریو مبنا و سیستم داینامیک (مورد مطالعه: استان یزد)

نشریه شماره : 62 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 84

فایل های مقاله : 885 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حمید بابایی میبدی Dr.babaeihamid@gmail.com استادیار دکترا
2 غلامرضا گودرزی rgodarzi@yahoo.com استاد دکترا
3 عادل آذر azara@modares.ac.ir استاد دکترا
4 فیروزه عزیزی fazizi@modares.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

امروزه تغییرات بسیار گسترده در ابعاد مختلف؛ مدیران را با یک چالش بسیار جدی روبرو کرده که برنامه¬ریزی¬های کنونی دیگر جوابگوی آن¬ها نخواهد بود و لذا ضرورت دارد از رویکردهای جدیدی در برنامه-ریزی¬هایی نظیر رویکردهای آینده نگاری استفاده شود. ضمناً یکی از دغدغه¬های اصلی مدیران این است که تصمیماتی که برای آینده خواهند داشت، چه تأثیراتی را بر متغیرهای کلیدی مدنظر آن¬ها خواهد گذاشت. این پژوهش با بهره¬گیری از رویکردهای آینده پژوهی و سیستمی و با اتکا به طراحی مدل پویای توسعه پایدار، به دنبال پاسخی برای حل این مسئله مهم مدیریتی می¬باشد. در این پژوهش ابتدا چارچوبی برای توسعه پایدار ارائه و سپس با استفاده از روش میک¬مک (Mic Mac) به شناسایی پیشران¬های کلیدی توسعه پایدار پرداخته است. در مرحله بعد با طراحی سبد سناریو، سناریوهای ممکن و محتمل آتی توسعه پایدار تعیین گردیدند و در نهایت با طراحی مدل توسعه پایدار منطقه¬ای، ضمن امکان شبیه سازی سناریوها و تصمیمات مدیران، تعیین سناریوهای مطلوب را از سناریوهای ممکن چندبعدی و به ویژه متضاد را امکان پذیر می¬سازد.