مقاله


کد مقاله : 13980630192376

عنوان مقاله : شناسایی خدمات دانشی شرکت آب و فاضلاب استان قم

نشریه شماره : 61 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 551

فایل های مقاله : 847 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مریم قلی زاده m.gholizadeh.it@gmail.com - دکترا
2 محمد علی سرلک sarlak@pnu.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

این پژوهش با هدف شناسایی خدمات دانشی شرکت آب و فاضلاب استان قم انجام شد. در این پژوهش که به روش دلفی انجام شد، پس از مرور پژوهش‌های پیشین‌ و بررسی اسناد بالادستی و زیرساخت‌های موجود در شرکت آبفا قم، حوزه‌های دانشی به همراه خدمات کسب و کار هر حوزه شناسایی گردید .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که حوزه‌های دانشی ایجاد، بهسازی و توسعه تاسیسات آب و فاصلاب ، راهبری، بهره‌برداری و نگهداشت تاسیسات ، فروش و خدمات مشترکین جهت بررسی به عنوان اولویت اول و مدیریت تامین و پشتیبانی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت و تامین منابع مالی، مدیریت ارتباطات با ذی‌نفعان، توسعه سیستم‌های مدیریتی جهت بررسی در اولویت دوم قرار گرفت. همچنین فرایندها و فعالیت‌های دانشی هر حوزه به تفکیک خدمات کسب وکار شناسایی و ارائه شد.