• صفحه اصلی
  • بررسي رابطه هوش سازمانی و فراموشي سازماني هدفمند مورد مطالعه مراکز اموزش عالی استان ایلام

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139412042320211185 بازدید : 5693 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط