• صفحه اصلی
  • طراحی یک سیستم خبره فازی جهت سنجش میزان رضایت شغلی (با تاکید بر عوامل چهارگانه رابینز)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13941212189251375 بازدید : 3626 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط