• صفحه اصلی
  • متدولوژی تبیین نقش مبانی و اصول ارزش‌های اسلامی در طراحی ارکان جهت‌ساز برنامه‌های راهبردی (مطالعه موردی: طراحی ارکان جهت‌ساز برنامه‌های اقتصادی کشور(

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139412072240131205 بازدید : 169 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط