• صفحه اصلی
  • ارائه مدل ارزیابی جهت استقرار و پیاده سازی تحول مناسب در شرکتها بر اساس تحلیل شبکه ای فازی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139412082259441238 بازدید : 1955 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط