• صفحه اصلی
  • ارائه مدل ارزیابی جهت استقرار و پیاده سازی تحول ناب در شرکتها بر اساس تحلیل شبکه ای فازی، دیمتل فازی و ویکور فازی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139412082311151239 بازدید : 3938 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط