• صفحه اصلی
  • بررسی کاربرد ترکیبی QFD و VA در طراحی محصول برای دستیابی به موقعیت رقابتی برتر (مطالعه موردی: شرکت سایپا)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139412121415381356 بازدید : 1401 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط