• صفحه اصلی
  • شکل‏گیری چارچوبی برای توسعه نظام های منطقه ای نوآوری مبتنی بر تجارب موفق سایر کشورها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139412121842531378 بازدید : 3913 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط