• صفحه اصلی
  • توسعه مدل کسب و کار با محوریت شرکت مرکزی در کسب و کارهای مبتنی بر شبکه‎های همکاری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13950821112383919 بازدید : 2442 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط