• صفحه اصلی
  • اثرات عوامل منابع انسانی سبز بر عملکرد محیطی سازمانهای تولیدی ( مورد مطالعه : شرکت‌های پتروشیمی منطقه عسلویه و ماهشهر)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139509081241574070 بازدید : 3807 صفحه: 37 - 48

نوع مقاله: پژوهشی