• صفحه اصلی
  • مدلسازی عوامل موثر بر وفاداری مشتری به برند اینترنتی با استفاده از روش دیمتل فازی، شرکت ارتباطات مبین نت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139511112018114814 بازدید : 2085 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی