• صفحه اصلی
  • اولویت بندی پروژهها و طرحهای عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تخصیص بودجه با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس فازی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13960820158359030 بازدید : 4445 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط