• صفحه اصلی
  • عوامل داخلی ساختاری و عملیاتی تأثیرگذار بر طراحی مدل حکمرانی شبکه در سیستم‌های مراقبت از سلامت: مرور نظام‌مند ادبیات

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981014204489 بازدید : 4211 صفحه: 219 - 232

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط