• صفحه اصلی
  • بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ‌سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان در آموزش‌وپرورش شهرستان اندیمشک

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990112236302 بازدید : 1471 صفحه: 277 - 294

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط