• صفحه اصلی
  • واکاوی رابطه‌ی سبک‌رهبری تحول‌آفرین-تبادلی با سکوت و آوای سازمانی: روی‌کرد فراتحلیل

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990612249257 بازدید : 1533 صفحه: 229 - 244

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط