• صفحه اصلی
  • بررسی جایگاه داده¬کاوی در فرآیند مدیریت دانش و ارائه مدل مفهومی جهت استخراج دانش (پیاده¬سازی عملیاتی وگام به گام مدل پیشنهادی بر پایگاه داده یک اپراتور تلفن همراه)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000219273359 بازدید : 156 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط