• صفحه اصلی
  • رتبه بندی متدولوژیهای تعیین اهداف دولت الكترونيك با رویکردMADM فازی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13951019032194535 بازدید : 3827 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط