مقاله


کد مقاله : 139412121411281355

عنوان مقاله : ارزیابی و اولویت¬بندی تئوری¬های روابط ¬سازمانی مناسب در مدیریت زنجیره تأمین(SCM) با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP)

نشریه شماره : 30 فصل بهار 1391

مشاهده شده : 647

فایل های مقاله : 294 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فاطمه شخصیان fatemeh@shakhsian.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 سید محمد صادق خاکسار sms_khaksar@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

یکی از عوامل موفقیت در مدیریت زنجیره تأمین، کنترل و هماهنگی روابط میان سازمانی است. بررسی ادبیات حاکی از کمبود تئوری¬های پایه¬ای مناسب جهت تشریح تعاملات میان سازمانی است. یکی از راه¬حل¬های برطرف کردن این مشکل بکارگیری تئوری¬های مطرح در حوزه تعاملات بین سازمانی است. در این تحقیق چهار تئوری اصلی روابط سازمانی تحت عناوین«تئوری کارفرما- کارگزار»، «تئوری تحلیل هزینه مبادله»، «تئوری شبکه»، و «تئوری مبتنی بر منابع» بر اساس بررسی پیشینه موضوع انتخاب شده و میزان اهمیت و اولویت آنها بر پایه معیارهای ارزیابی تئوری مناسب جهت توسعه پایه¬های نظری مدیریت زنجیره تأمین از جنبه روابط میان سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق به روش توصیفی- پیمایشی با نظرخواهی از خبرگان و استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی انجام شد. که در نتیجه معیارهای «واقعیت¬گرایی» و «سازگاری منطقی» دارای بالاترین اوزان برای تئوری¬های مورد بررسی شناخته شدند. طی ارزیابی تئوری¬ها دو تئوری تحلیل" هزینه مبادله " وتئوری مبتنی بر منابع" مرتبه بالاتری جهت بکارگیری برای ارتقای موفقیت مدیریت زنجیره تامین نسبت به دو تئوری دیگر کسب نمودند.