• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارزیابی و اولویت¬بندی تئوری¬های روابط ¬سازمانی مناسب در مدیریت زنجیره تأمین(SCM) با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP)
    فاطمه  شخصیان سید محمد صادق  خاکسار
    یکی از عوامل موفقیت در مدیریت زنجیره تأمین، کنترل و هماهنگی روابط میان سازمانی است. بررسی ادبیات حاکی از کمبود تئوری های پایه ای مناسب جهت تشریح تعاملات میان سازمانی است. یکی از راه حل های برطرف کردن این مشکل بکارگیری تئوری های مطرح در حوزه تعاملات بین سازمانی است. در ا چکیده کامل
    یکی از عوامل موفقیت در مدیریت زنجیره تأمین، کنترل و هماهنگی روابط میان سازمانی است. بررسی ادبیات حاکی از کمبود تئوری های پایه ای مناسب جهت تشریح تعاملات میان سازمانی است. یکی از راه حل های برطرف کردن این مشکل بکارگیری تئوری های مطرح در حوزه تعاملات بین سازمانی است. در این تحقیق چهار تئوری اصلی روابط سازمانی تحت عناوین«تئوری کارفرما- کارگزار»، «تئوری تحلیل هزینه مبادله»، «تئوری شبکه»، و «تئوری مبتنی بر منابع» بر اساس بررسی پیشینه موضوع انتخاب شده و میزان اهمیت و اولویت آنها بر پایه معیارهای ارزیابی تئوری مناسب جهت توسعه پایه های نظری مدیریت زنجیره تأمین از جنبه روابط میان سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق به روش توصیفی- پیمایشی با نظرخواهی از خبرگان و استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی انجام شد. که در نتیجه معیارهای «واقعیت گرایی» و «سازگاری منطقی» دارای بالاترین اوزان برای تئوری های مورد بررسی شناخته شدند. طی ارزیابی تئوری ها دو تئوری تحلیل" هزینه مبادله " وتئوری مبتنی بر منابع" مرتبه بالاتری جهت بکارگیری برای ارتقای موفقیت مدیریت زنجیره تامین نسبت به دو تئوری دیگر کسب نمودند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی کاربرد ترکیبی QFD و VA در طراحی محصول برای دستیابی به موقعیت رقابتی برتر (مطالعه موردی: شرکت سایپا)
    حسن  فارسیجانی سمیه  کشاورز دستک
    شركت هاي موفق دراقتصاد رقابتي امروز،آنهايي هستند كه قادرند به طور كارا طراحي كنند، توسعه دهند و محصولاتي را توليد نمايند كه به وسيله مشتريان نسبت به رقبايشان ترجيح داده شوند.اين ايده بيان مي كند كه نياز به ارائه طراحي هايي است كه نيازهاي مشتري را تامين كرده و طراحي ها ق چکیده کامل
    شركت هاي موفق دراقتصاد رقابتي امروز،آنهايي هستند كه قادرند به طور كارا طراحي كنند، توسعه دهند و محصولاتي را توليد نمايند كه به وسيله مشتريان نسبت به رقبايشان ترجيح داده شوند.اين ايده بيان مي كند كه نياز به ارائه طراحي هايي است كه نيازهاي مشتري را تامين كرده و طراحي ها قابليت توليد با هزينه و كيفيت رقابتي راداشته باشند. شركت سايپا نيز به عنوان يكي از بزرگ ترين خودروسازان ايراني، مي بايستي همراه با صنعت كشور در مسير رقابتي شدن توليدات به تلاش و تكاپو بپردازد و از طريق بهبود طراحي خودروهاي توليدي خود، به موقعيت رقابتي برتر دستيابد. لذا به منظور رسيدن به اهداف ذكر شده،دراين پژوهش ازادغام ابزارهاي گسترش عملكرد كيفيت(QFD)وتحليل ارزش(VA) استفاده مي شود. بنابراين هدف اصلي چگونگي استفاده توام از ابزارهاي QFD و VA به صورت نظري و موردي است كه خودرو پرايد از بين توليدات سايپا به علت مشكلات كيفيتي كه دارا مي باشد، انتخاب شده و فرايند تركيبي QFDVA براي طراحي نماي خارجي خودرو پرايد اجرا گرديده است. سرانجام در پايان تحقيق به تحليل يك فرضيه اصلي و سه فرضيه فرعي مطرح شده در تحقيق پرداخته مي شود كه بدين منظور از توزيع پرسشنامه بين گروه نمونه و انجام تحليل هاي آماري با نرم افزار SPSS بهره گرفته شده است. با بكارگيري ابزار تركيبي QFDVA، يكي از مشكلات اجرايي تكنيك QFD كه عدم شناسايي كليه نيازهاي مشتري مي باشد، با ادغام با تكنيك VA برطرف گرديده و همچنين مي توان از طريق اين ابزار، ارزش بهينه مشخصه هاي طراحي محصول را محاسبه و درباره تخصيص بهينه منابع به كاركردهاي شناسايي شده و انجام سرمايه گذاري مربوطه اقدام نمود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بررسي رابطه ميان مديريت دانش و اثربخشي بنگاه‌هاي كوچك با فناوری پايين
    سعيد حسين  رفيعي سمانه  همايوني حبيب‌الله  طاهرپور كلانتري
    با توسعه ادبيات مديريت، راه‌كارهاي متعددي جهت ارتقاء اثربخشي سازمان‌ها معرفي گرديده است. مديريت دانش به‌عنوان يكي از اين راه‌كارها مديريت دانش، به‌طور گسترده مورد توجه قرار گرفته به‌كارگيري آن‌ به‌عنوان يك روش نوين، از ضروريات مديريت سازمان‌ها محسوب مي‌شود. اما به‌نظر م چکیده کامل
    با توسعه ادبيات مديريت، راه‌كارهاي متعددي جهت ارتقاء اثربخشي سازمان‌ها معرفي گرديده است. مديريت دانش به‌عنوان يكي از اين راه‌كارها مديريت دانش، به‌طور گسترده مورد توجه قرار گرفته به‌كارگيري آن‌ به‌عنوان يك روش نوين، از ضروريات مديريت سازمان‌ها محسوب مي‌شود. اما به‌نظر مي‌رسد اولا علي‌رغم نوين بودن ادبيات مديريت دانش، گونه‌اي از آن سال‌ها به طور سنتي در سازمان‌ها به‌كار گرفته شده است و به‌شكلي در روال‌هاي كليدي سازمان تنيده شده است كه هرگونه توسعه‌اي در مديريت دانش نوين سازمان، متاثر از اين روال‌ها خواهد بود. ثانيا، مشاهده شده است كه در برخي موارد، راه‌كارهاي نوين مديريت دانش، فارغ از رابطه‌ آن با اثربخشي سازمان‌ به‌طور مستقل داراي ارزش شده‌اند و توسعه نظام‌هاي جامع مديريت دانش توسط مشاوران مديريت به‌عنوان يك راه‌كار قطعي ارتقاء اثربخشي توصيه مي‌شوند. اين مقاله نتايج پژوهشي را منعكس مي‌نمايد كه با دو هدف در سازمان‌هايي با اندازه كوچك و سطح فناوری پايين انجام شده است. هدف اول بررسي سطح مديريت دانش،‌ به شكل سنتي آن، در اين سازمان‌ها بوده و هدف دوم بررسي رابطه ميان اثربخشي اين بنگاه‌ها و چرخه كامل مديريت دانش است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - ارزیابی خصیصه های کارآفرینی کارکنان بانک سامان
    پيمان  اخوان محمدرضا  زاهدی تکتم  ژیان
    با توجه به اهمیت حفظ حضور در بازارهای جهانی و صحنه رقابتی دنیای حاضر، خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی در سازمانها بطور عام و در سازمان های مالی همچون بانک ها بطور خاص می تواند نقش بسزایی در نیل به اهداف اقتصادی داشته باشد. بنابراین ضروری به نظر می رسد که هر سازمان به بررسی چکیده کامل
    با توجه به اهمیت حفظ حضور در بازارهای جهانی و صحنه رقابتی دنیای حاضر، خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی در سازمانها بطور عام و در سازمان های مالی همچون بانک ها بطور خاص می تواند نقش بسزایی در نیل به اهداف اقتصادی داشته باشد. بنابراین ضروری به نظر می رسد که هر سازمان به بررسی و شناخت ویژگی های کارآفرینی کارکنان بپردازد تا از این طریق بتواند با آموزش این نیروها و ارائه راه کارهای مناسب به سوی فرآیند کارآفرینی گام بردارد. در این راستا این تحقیق به ارزیابی خصیصه های کارآفرینی (استقلال طلبی، توفیق طلبی،خلاقیت،ریسک پذیری، عزم و اراده) کارکنان بانک سامان از لحاظ میزان دارا بودن این خصیصه ها می پردازد و تاثیر جنسیت و وضعیت تاهل و سابقه کار و محل خدمت کارکنان بر کارآفرینی آنها از دیگر اهداف این تحقیق می باشد. این تحقیق از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل 110 نفر از کارکنان بانک سامان است وحجم نمونه آماری تحقیق 85 نفر می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه " تست جامع کارآفرینی" استفاده شده است که مشتمل بر 54 سؤال در خصوص خصیصه های کارآفرینی می باشد. ضریب اعتبار و پایایی پرسشنامه مذکور 71 درصد برآورد شده است. تجریه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار spss انجام می پذیرد. در این تحقیق محقق به دنبال این سؤال بوده است که کارکنان بانک سامان چه میزان از ویژگی های شخصیتی کارآفرینی برخوردار هستند تا این امر مقدمه ای برای سوق دادن سازمان به سوی فعالیت های کارآفرینانه باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد اگر چه كاركنان بانك سامان حداقل هاي لازم براي كارآفرين بودن را دارا نيستند ولي 22 درصد از آنها واجد شرايط كارآفريني مي باشند. از سوي ديگر براساس تحليل هاي صورت پذيرفته خصيصه عزم و اراده از اهميت بيشتري در بين كاركنان بانك برخوردار بوده و در مقابل خصیصه استقلال طلبی دارای اولویت آخر مي باشد. همچنین کارکنان بانک سامان از میانگین خصیصه های استقلال طلبی، توفیق طلبی، خلاقیت، ریسک پذیری، عزم و اراده برخوردار نیستند. همچنين تعداد كاركنان زن از لحاظ دارا بودن خصيصه استقلال طلبي نسبت به مردان كارمند بيشتر بوده و مرداني كه داراي شرايط خصيصه هاي عزم واراده،‌ ريسك پذيري و توفيق طلبي مي باشند نسبت به زنان بيشتر هستند و در مورد خصيصه خلاقيت تعداد هر دو گروه يكسان است. بعلاوه نتایج نشان میدهند که جنسیت و وضعیت تاهل و محل خدمت کارکنان بر کارآفرینی تأثیر نداشته ولی بین سابقه کاری کارکنان و کارآفرینی آنها رابطه معنی داری وجود دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - برنامه ريزي غيرخطي پيچيده با استفاده از يك الگوريتم فراابتكاري و حل عدی آن
    علی اصغر  توفیق منیره السادات  محمودی
    از آنجايي كه الگوریتم‌های دقیق قادر به یافتن جواب بهینه به صورت دقیق هستند، در مورد مسائل بهینه سازی سخت کارایی ندارند و زمان حل آنها در این مسائل به صورت نمایی افزایش می‌یابد. به علاوه الگوریتم‌های تقریبی قادر به یافتن جواب‌های خوب (نزدیک به بهینه) در زمان حل کوتاه برا چکیده کامل
    از آنجايي كه الگوریتم‌های دقیق قادر به یافتن جواب بهینه به صورت دقیق هستند، در مورد مسائل بهینه سازی سخت کارایی ندارند و زمان حل آنها در این مسائل به صورت نمایی افزایش می‌یابد. به علاوه الگوریتم‌های تقریبی قادر به یافتن جواب‌های خوب (نزدیک به بهینه) در زمان حل کوتاه برای مسائل بهینه‌سازی سخت هستند. يکي از مسائل برنامه ريزي غير خطي، مسئله ي حداقل سازي حجم بيضي اي به مرکز O که مجموعه اي متناهي از نقاط فضا را پوشش مي دهد، مي باشد. اين مسئله تنها در فضاي دو بعدي و آن هم با راه حل هاي ابتکاري به سختي قابل حل است. اما در سه بعد و بالاتر به علت افزايش بي رويه ي حجم محاسبات، حل صريح اين مسئله بسيار سخت و دشوار مي شود. در حل اين مسئله از الگوريتم SA استفاده شده و مسئله ي موردنظر در دو حالت فضاي دو بعدي و سه بعدي حل شده و در فضاي n بعدي نيز قابل تعميم است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - ارزیابی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد بر اساس کارت امتیاز متوازن
    غلامرضا  عنایتی مسعود  طاهری لاری حامد  ژیانی رضایی حمیدرضا  وجدی حسن  غفاری
    در این پژوهش عملکرد دانشگاه آزاد مشهد در حوزه های پنج گانه (پژوهشي، مالی، رشد و یادگیری، مشتریان و فرآیند داخلی) مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور عملکرد دانشکده های دانشگاه در این پنج حوزه در نیمه اول سال 1389 نسبت به نیمه اول سال 1388 مقایسه شد. در هر حوزه با توجه چکیده کامل
    در این پژوهش عملکرد دانشگاه آزاد مشهد در حوزه های پنج گانه (پژوهشي، مالی، رشد و یادگیری، مشتریان و فرآیند داخلی) مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور عملکرد دانشکده های دانشگاه در این پنج حوزه در نیمه اول سال 1389 نسبت به نیمه اول سال 1388 مقایسه شد. در هر حوزه با توجه به شاخص های تدوین شده، دانشکده برتر انتخاب و عملکرد دانشکده های دیگر نسبت به عملکرد دانشکده برتر مقایسه گردید از آنجا که مدل کارت امتیاز متوازن، به اعتقاد اکثر محققین و نویسندگان، یکی از مدل های نوین، جامع و کارا در زمینه ارزیابی عملکرد می باشد، لذا برای ارزیابی عملکرد دانشگاه، از این مدل استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها، به دلیل ماهیت مقایسه ای پژوهش، از مدل تاپسیس که یکی از بهترین مدل های تصمیم گیری چند شاخصه می باشد، استفاده شد. نتیجه پژوهش نشان مي دهد که در نیمه اول سال ۸۸، در مقایسه با نیمه اول سال ۸۹، عملکرد دانشگاه در حوزه مالی و فرآیند داخلی بهتر بوده است، و در سایر حوزه ها عملکرد ضعیفی داشته است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - تبیین استراتژی های موقعیت‌یابی بنگاه‌های اقتصادی
    محمد رضا  حمیدی زاده فرید  ترهنده
    هدف این تحقیق شناخت و تبیین استراتژی های موقعیت بنگاه ها و نیز ارایه ی مدل ارزیابی موقعیت یابی استراتژیک بنگاه های اقتصادی است.این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است که مدلی دو بعدی را در ابعاد استراتژی عمومی و موقعیت‌یابی طراحی و ارزیابی می کند. نمونه تحقیق 67 نفری از جام چکیده کامل
    هدف این تحقیق شناخت و تبیین استراتژی های موقعیت بنگاه ها و نیز ارایه ی مدل ارزیابی موقعیت یابی استراتژیک بنگاه های اقتصادی است.این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است که مدلی دو بعدی را در ابعاد استراتژی عمومی و موقعیت‌یابی طراحی و ارزیابی می کند. نمونه تحقیق 67 نفری از جامعه آماری 130 نفر از کارکنان و فروشندگان شرکت پارت برق ایرانیان انتخاب گردید و در نهایت 56 پرسشنامه تکمیل و جمع آوری گردید. پرسشنامه میان افراد آگاه از مسایل درون و بیرونی سازمان توزیع گردید. در نهایت فرضیه اصلی تحقیق یعنی وجود رابطه ی معنادار میان مدل استراتژی های عمومی پورتر با مدل موقعیت یابی استراتژیک و فرضیات فرعی شامل رابطه ی معنادار میان رهبری هزینه با موقعیت یابی استراتژیک محصول و بنگاه ، رابطه ی معنادار میان رهبری تمایز و موقعیت یابی استراتژیک محصول و بنگاه ، رابطه ی معنادار میان تمرکز و موقعیت یابی استراتژیک محصول و بنگاه ، مورد تایید قرار گرفتند . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - شناسایی عوامل و راهکارهای مناسب جهت ترغیب کارکنان با استفاده از فناوری های نوین در سازمان
    محسن  مردانی جابر  کریمی جشنی مجید  مردانی حسین  مردانی
    پیشرفت و گسترش روز افزون فناوری ‌های نوین در دهه‌ های اخیر باعث افزایش در رقابت سازمان ها شده است. بنابراین، توجه و شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری نوین برای سازمان ها یک ضرورت است. در این پژوهش که از نوع توصیفی-پیمایشی است، به شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری نوین چکیده کامل
    پیشرفت و گسترش روز افزون فناوری ‌های نوین در دهه‌ های اخیر باعث افزایش در رقابت سازمان ها شده است. بنابراین، توجه و شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری نوین برای سازمان ها یک ضرورت است. در این پژوهش که از نوع توصیفی-پیمایشی است، به شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری نوین توسط کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران پرداخته شده است. برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه‌ استاندارد تهیه شده و نظرسنجی از سه گروه کارشناس، رئیس اداره و مدیر واحد صورت گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون دومتغیری و برای مقایسه عوامل در بین رده های تحصیلی و پست سازمانی از روش تحلیل واریانس استفاده شده است که نتایج حاصل از این پژوهش نشاندهنده این است که تمامی فرضیه های پژوهش مورد پذیرش قرار گرفته است و در نتیجه برخی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری نوین توسط کارکنان سازمان آموزش پرورش استان تهران، مواردی چون: سهولت و سودمندی ادراک شده استفاده از فناوری، هنجارهای ذهنی کاربران، آموزش و تشویق کاربران، خودباوری رایانه ای در استفاده از فناوری و ... جهت ترغیب کارکنان به استفاده از فناوری می باشد. پرونده مقاله