مقاله


کد مقاله : 139507121412443530

عنوان مقاله : طراحی مدل کسب و کار برای شبکه‏ای از سازمان‏های همکار

نشریه شماره : 46 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 1328

فایل های مقاله : 794 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ایمان صادق زاده imansadeghzade@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 علیرضا علی احمدی pe@iust.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

توسعه سازمان‏های شبکه‏ای معمولاً با تولیت یک بنگاه مرکزی (مادر) پی گرفته می‏شود، بدین منظور بنگاه مادر علاوه بر تعریف راهبرد، ماهیت و سازوکارهای شبکه باید با تبیین یک مدل کسب‌وکاری استراتژی‌های خود را در سطح شبکه به اجرا درآورد اهمیت مدل کسب‌وکار در شبکه تا آنجا مهم است که بسیاری از صاحب‌نظران نظیر زوت و آمیت مدل کسب‌وکار را موتور استراتژی‌های مبتنی بر شبکه می‏دانند. در پژوهش حاضر، با نگاه به موضوع شبکه‏های همکاری، اقدام به طراحی مدل کسب‌وکار سازمان مادر در شبکه‏های همکاری به‌عنوان نماد شبکه شده است. در این راستا با بررسی ادبیات موضوع، مدل ارائه‌شده توسط استروالدر (2004) به‌عنوان مدل پایه انتخاب گردید و پس از افزودن چندین فاکتور مستخرج از ادبیات در بخش الزامات طراحی و شکل‌گیری شبکه‏ها، مدل کسب و کار شبکه‏ای در سه لایه تحت عنوان‏های «لایه اول-ستون‏های اصلی مدل کسب و کار شبکه‏ای»، «لایه دوم- بخش بندی ستون‏های اصلی» و «لایه سوم- مصادیق» طراحی و طی روش دلفی و در سه دور مورد قضاوت خبرگان قرار گرفت. پس از تائید مدل نهایی توسط خبرگان به‌منظور اعتبارسنجی مدل پرسشنامه‌ای جهت سنجش مدل طراحی‌شده در اختیار خبرگان دانشگاهی و مدیران دو شبکه‏ همکاری قرار گرفت. که نتایج به کاربردی و عملیاتی بودن مدل تدوین‌شده صحه می‏گذارد.