مقاله


کد مقاله : 139609011229419274

عنوان مقاله : تاثیر خصوصی¬سازی بر عملکرد بانک¬ها در سیستم بانکداری بدون ربا در چارچوب نگرش اقتصاد مقاومتی

نشریه شماره : 57 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 833

فایل های مقاله : 590 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدی قائمی اصل m.ghaemi84@gmail.com استادیار دکترا
2 محمد نصر اصفهانی mnasr121@gmail.com مربی دکترا
3 محمود پیرزادی economic.pirzad@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی بانک‌های خصوصی در ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی اعلام شدند. و بدین ترتیب تاچندین سال بانک¬های خصوصی از ایران رخت بربسته و جای خود را به نظام بانکی یکپارچه دولتی دادند. اما رفته رفته تاسیس موسسه‌های مالی اعتباری از سال ۱۳۷۶ زمینه‌ساز تاسیس بانک‌های خصوصی شد. نهایتا بانک مرکزی در اسفند ۱۳۷۷ موافقت خود را با تاسیس بانک‌های خصوصی اعلام کرد. در فروردین ماه 1379 قانون اجازه تاسیس بانک¬های غیردولتی به تصویب رسید. همچنین واگذاری سهام بانک¬های دولتی به عنوان بخشی اساسی از برنامه¬های اصل 44 و اقتصاد مقاومتی، آغاز گردید. در این پژوهش با بررسی عملکرد بانک¬های خصوصی و بانک¬های خصوصی شده و دولتی در سال¬های 1385 تا 1394، میزان موفقیت یا شکست این تجربه مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین با استفاده از روش دلفی و بررسی ترازنامه¬ها¬¬ی بانک¬ها، گزارش جامعی از وضعیت بانک¬ها بدست آمده و با مقایسه وضعیت بانک¬ها قبل و بعد از واگذاری به بخش خصوصی، تاثیر خصوصی سازی بر شاخص¬های بانکی مورد ارزیابی قرار گرفته است. که در ادامه این ارزیابی سعی شده است این تاثیرات در عملکرد بانک ها را بر برنامه های اقتصاد مقاومتی بررسی شود. نتایج ارزیابی ترازنامه¬ها و داده¬های بدست آمده از بانک¬ها نشان می¬دهد که واگذاری بانک¬ها به بخش خصوصی تاثیر مثبتی بر بازدهی و سودآوری بانک¬ها داشته است. همچنین بر اساس نتایج تحقیق، «ویژگی¬های ممتاز» بانک¬های خصوصی نسبت به بانک¬های دولتی عبارتند از کاهش هزینه های تمام شده پول، کاهش مطالبات معوق و بدهی های مشکوک الوصول بانکی، کاهش فاصله بین نرخ سود پرداختی به سپرده¬ها و سود دریافتی از تسهیلات داده شده، به روز شدن وایجاد یک ساختار اطلاعاتی مدرن بانکی و ارائه خدمات نوین، افزایش بهره¬وری نیروی انسانی و استفاده از نیروهای متخصص و تحصیل کرده، افزایش سودآوری، ایجاد فضای رقابتی و شفافیت اطلاعات، کاهش اتکا به بانک مرکزی در مواقع کسری و مدیریت ریسک. در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی «ویژگی¬های ممتاز برتر» بانک¬های خصوصی نسبت به بانک¬های دولتی بدست آمده و با بکارگیری روش تحلیل شبکه¬ای فازی (FANP) وزن¬دهی شده¬اند که بر این اساس چهار معیار کاهش هزینه¬های تمام شده پول، کاهش مطالبات معوق و بدهی-ها، ایجاد فضای رقابتی و افزایش بهره وری نیروی انسانی، به ترتیب بیشترین اوزان را به خود اختصاص داده¬اند.