مقاله


کد مقاله : 13990320237691

عنوان مقاله : تئوری بازی ها در انتخاب اتحادهای استراتژیک بر مبنای استراتژی نوآوری؛ بررسی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

نشریه شماره : 64 فصل پاییز 1399

مشاهده شده : 91

فایل های مقاله : 1/21 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فاطمه حاج اسمعیلیان f.hajesmaeilian@hotmail.com دانش آموخته دکترا
2 هوشنگ نظامی وند چگینی info@nezamivand.com دانش آموخته دکترا
3 طهمورث حسنقلی پور thyasory@ut.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

صنعت فناوری اطلاعات با پیروی از الگوی دیگر کشورها از سرمایه محور بودن به سمت خدمات محور بودن در ایران پیش می‌رود. این اتفاق سبب شده که مدل های سنتی کسب و کار به چالش کشیده شود. از همین روی بازیگران فاوا با نگاهی متفاوت در دهه جدید، فعالیت‌های خود را آغاز کرده‌اند. فعالان صنعت نیز اتحادهای استراتژیک را یکی از مهمترین اشکال سازمانی مدرن، برای حفظ رقابت پذیری مدنظر دارند. در این تحقیق با هدف کمک به فرایند تصمیم‌سازی مدیران صنعت، با شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب متحد استراتژیک و استراتژی نوآوری با رویکرد تحلیل فراترکیب بالغ بر 1400 پژوهش علمی، و بومی‌سازی عوامل با تکنیک دلفی فازی نشان داد که سرمایه‌گذاری، هزینه، سطح نوآوری، منابع ناملموس، منابع بازاریابی، ریسک تجاری‌سازی، پارامترهای مالی و عدم اطمینان زمانی موثرترین‌ها هستند. بعلاوه مدیران صنعت می‌توانند با مدل کمی ارائه شده در این پژوهش که مبتنی بر چانه‌زنی نش ارائه شده است، به نوع بهینه ائتلاف استراتژیک بر مبنای استراتژی نوآوری از میان تسهیم سود، تسهیم تأمین مالی، تسهیم نوآوری و یا تلفیق آن‌ها دست‌یابند.