مقاله


کد مقاله : 13991017251603

عنوان مقاله : ارائه چارچوب مدل کسب و کار بانک‏های تجاری با رویکرد بانکداری باز

نشریه شماره : 65 فصل زمستان 1399

مشاهده شده : 236

فایل های مقاله : 954 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید حسین اورعی s.h.ouraee@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 محمد رحیم اسفیدانی esfidani@ut.ac.ir استادیار دکترا
3 مسعود کیماسی keimasi@ut.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

بانکداری باز پارادایم جدیدی است که به سرعت در صنعت بانکداری دنیا در حال رواج است. حرکت به سمت بانکداری باز و استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های همکاری با کسب ‌وکارهای نوآورانه، به‌عنوان یکی از راهبردهای کلان بانکی می‌تواند افق روشنی برای حفظ بقا و موجودیت خدمات بانکی ترسیم نماید. لکن این امر نیازمند تغییر مدل کسب و کار سنتی بانک هاست. هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب مدل کسب و کار بانک‏های تجاری با رویکرد بانکداری باز است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد بانک‏ها برای حضور در اکوسیستم مالی و نوع همکاری با اشخاص ثالث، چهار نوع رویکرد استراتژیک بانک‏ها و ابعاد مدل کسب و کار بانک ها در صورت انتخاب هر موقعیت، تشریح شده است. بر این اساس هر بانک یکی از نقش‏های یکپارچه‏ساز، تولیدکننده، توزیع کننده و پلتفرم را می‏تواند در قبال بانکداری باز داشته باشد. در این پژوهش از روش تحقیق مطالعه چند موردی استفاده شده است که در آن بر اساس نظر خبرگان، سه بانک به عنوان مورد مطالعه، انتخاب و ابعاد مدل کسب و کار آنها مورد بررسی قرار گرفت. بانک سپه به عنوان بانکی با نقش یکپارچه ساز، بانک پاسارگاد به عنوان بانکی با نقش تولیدکننده و بانک آینده به عنوان بانکی با نقش پلتفرم به عنوان گزینه‏های مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نظر خبرگان و فعالان این حوزه، هیچ بانکی در ایران نقش توزیع کننده را ندارد. ویژگی‏های ابعاد مدل کسب و کار هر بانک با توجه به رویکرد انتخابی خود به بانکداری باز و تعامل با اشخاص ثالث متفاوت است.