• صفحه اصلی
  • طراحی و تبیین مدل حاکمیت عمومی: با استفاده از روش رویش نظریه ها مورد مطالعه سازمان های دولتی استان فارس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139412082248291236 بازدید : 3542 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط