• صفحه اصلی
  • مدیریت عملیات امداد رسانی در شرایط اضطرار با استفاده از مفهوم تور پوششی و امکان ارسال مستقیم

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139412082239291235 بازدید : 2663 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط