• صفحه اصلی
  • سنجش رضايتمندی و ارايه راهكارهاي ايجاد رضايت در مشتريان شركت آب منطقه ای با رويكرد حفاظت از منابع آب (منطقه مورد تحقيق : خراسان رضوي)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139412121231471349 بازدید : 2533 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط