• صفحه اصلی
  • ارزیابی سیاست¬های مواجهه با بحران حوضه آبریز «دریاچه ارومیه» با رویکرد پویایی¬شناسی سیستم

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139412121217251347 بازدید : 3094 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط