• صفحه اصلی
  • بررسی اثر طرح هدفمند سازی یارانه ها بر زنجیره تأمین دارو با استفاده از پویایی‌شناسی سیستم‌ها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13941228163301434 بازدید : 3355 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط