• صفحه اصلی
  • اندازه گیری و تحلیل بهره وری کل عوامل توليد با استفاده از روش شاخص ترنكوئيست (مطالعه موردي: صنايع توليد منسوجات ايران)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139412281626481439 بازدید : 3069 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط