• صفحه اصلی
  • ارزیابی تکنولوژی با توجه به شاخصه های زیست محیطی در فرایند انتقال تکنولوژی با استفاده از رویکرد بولزای، ویکور و تاپسیس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13951018714254503 بازدید : 5342 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط