• صفحه اصلی
  • ارزیابی عملکرد واحد های IT در صنعت با رویکرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) و کارت امتیازی متوازن (BSC)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1396112912432760926 بازدید : 3271 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط