• صفحه اصلی
  • ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه ایران با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن با روش وزن‌دهی آنتروپی شانون و تکنیک ویکورخاکستری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980808193183 بازدید : 1243 صفحه: 91 - 104

نوع مقاله: پژوهشی